Wycena transportu – jakie czynniki należy brać pod uwagę?

Wycena transportu – jakie czynniki należy brać pod uwagę?

Profesjonalna i adekwatna wycena transportu jest jednym z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych zadań każdego operatora logistycznego. Zbyt wysoka propozycja zrazi bowiem potencjalnego klienta, natomiast zaniżenie kosztów spowoduje ogromne straty dla samego przewoźnika oraz spore problemy z realizacją bieżących zleceń. W tym artykule przedstawiamy kluczowe składniki przemyślanej taryfy i podpowiadamy, jak skutecznie uzasadnić jej wyższy poziom.

Wycena transportu w praktyce

Zapewnienie wydajnego i płynnego łańcucha dostaw wiąże się z szeregiem skomplikowanych operacji. Sam proces drogowego transportowania ładunków poddawany jest wielu wyzwaniom oraz próbom i wymaga bardzo dobrej organizacji pracy. Warto zatem podkreślić, że wycena usługi przewozu stanowi kompleksowe podsumowanie wszystkich elementów, które mają wpływ na bezpieczne, terminowe i sprawne dostarczenie towarów. Jakie faktory zasługują na szczególne wyróżnienie?

1. Odległość trasy

To właśnie docelowa długość nadchodzącej podróży stanowi podstawową część obliczeń. Dłuższe trasy przekładają się na wyższe koszty prowadzenia działalności. Obejmuje to samo zużycie paliwa, ale również czas zadysponowania auta oraz kierowców, a nawet dodatkowe wydatki – niektóre trasy mogą bowiem przebiegać przez mosty, tunele lub wymagają użycia promu.

Co więcej, analiza trasy powinna uwzględniać również dodatkowe miejsca załadunku oraz rozładunku. Którykolwiek taki przestój stanowi poboczną komplikację i powinien być uwzględniony podczas szacowania kosztów.

Jak widać, każdy szlak transportowy posiada swoją indywidualną specyfikę, która powinna być brana pod uwagę podczas wyceny. Profesjonalne firmy przewozowe wspierają się nowoczesną technologią lokalizatorów GPS, które pomagają optymalizować wyznaczoną drogę.

2. Rodzaj ładunku

Kolejnym punktem jest charakter przewożonego towar, co odnosi się do rzeczywistej wagi przesyłki, objętości, formy jednostki ładunkowej, ale również gatunku. Należy podkreślić, że niektóre rodzaje frachtu wymagają wyjątkowych środków ostrożności oraz dodatkowych usprawnień, a nawet pozwoleń i upoważnień.

Doskonałym przykładem może być transport towarów niebezpiecznych lub transport artykułów spożywczych. Takie zlecenia sprawiają, że operator logistyczny musi spełniać restrykcyjne kwalifikacje, aby podjąć się takiego przewozu.

Przykładowo, wspomniany transport materiałów niebezpiecznych wymaga umiejętności odpowiednio wyszkolonego kierowcy, a sam pojazd powinien zostać właściwie oznakowany i wyposażony w dodatkowy sprzęt oraz pakiet dokumentów. Te komponenty zwiększają cenę zlecenia!

3. Środek transportu

Powyższy przykład doskonale pokazuje, że to właśnie rodzaj przewożonego transportu warunkuje wybór optymalnego narzędzia pracy. Wyłącznie specjalistyczny i dopasowany pojazd zapewnia wydajność oraz efektywność dostawy, bez obawy o naruszanie obowiązujących przepisów.

Aspekt ten jest nader wyraźny podczas świadczenia usług przewozów nienormatywnych. Ponadgabarytowe właściwości ładunku sprawiają, że konieczne jest wykorzystanie nietypowych modeli transportu. Ta kategoria zamówień bardzo często wiąże się z potrzebą transferu niezwykle drogocennych i zaawansowanych urządzeń. Jest to zatem kolejny moment, gdy warto wzmocnić bezpieczeństwo przewozu, wykorzystując możliwości lokalizatora GPS.

4. Termin dostawy

Czas jest jednym z priorytetowych wartości dla całego sektora logistycznego. Transport ekspresowy stanowi wyjątkowy model usługi, który uwzględnia specjalne potrzeby kontrahenta.

Dostawa ekspresowa dedykowana jest ładunkom, które są szczególnie istotne dla zachowania płynności łańcucha dostaw w danym segmencie. Taki charakter zamówienia może oznaczać przewóz strategicznego ogniwa maszyny lub urządzenia. Oczywiście, rosnąca pilność dostawy oznacza również rosnące koszty samego zlecenia.

5. Okoliczności realizacji

Finalnym aspektem, wpływającym na cennik operatora logistycznego, jest sama sytuacja. Co to oznacza w praktyce? Każdy kraj wyróżnia się pod względem komfortu dostaw. Zamówienia przeznaczone do krajów skandynawskich realizowane są najczęściej przez wyspecjalizowanych przewoźników, którzy doskonale znają wyzwania tamtejszych tras, a przede wszystkim – warunków pogodowych. Ogromne doświadczenie firm transportowych przekłada się również na podniesione stawki.

Jak przedstawić koszty transportu?

Wielu klientów jest skłonnych zapłacić wyższe ceny przewozu za gwarancję jakości, rzetelności i niezawodności. Samo zaprezentowanie cennika usług transportowych pozwala na zbudowanie pewnej przewagi konkurencyjnej, jeszcze przed podjęciem faktycznej współpracy. W jaki sposób?

Na wstępie warto przedstawić wszystkie ogniwa wchodzące w skład wyceny. Konsumenci bardzo często nie zdają sobie sprawy z realnych kosztów i wydatków przewoźników drogowych, w tym cen paliwa, rat leasingu, regularnego serwisowania pojazdów, opłat drogowych, ubezpieczeń, kosztów parkingowych oraz cen fachowego wyposażenia. To jednak nie wszystko!

Następnym krokiem jest przedstawienie cechy, która odróżnia firmę od pozostałych przedsiębiorstw transportowych. Świetnym elementem przewagi jest nowoczesny system GPS do pojazdów ciężarowych, który zapewnia nieustanny monitoring ładunków, sporą oszczędność, zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie efektywności operacyjnej.

Finalnym pomysłem jest odwołanie się do dostępnych statystyk, danych oraz komunikatów. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego opublikowała post, w którym podsumowuje zwiększenie wydatków na przestrzeni ostatnich 3 lat. Zgodnie z tym zestawieniem, koszty pracy sektora transportu drogowego wzrosły o ponad 28%, serwisowanie o 20,4%, a opon o 21,6%.

Ocena artykułu: 5/5

No comments